PONUKA PRÁCE

POSKYTOVATEĽ/KA SLUŽIEB V MIESTNEJ KANCELÁRII POSLANCA EURÓPSKEHO PARLAMENTU Michala Šimeču

PONUKA PRÁCE: POSKYTOVATEĽ/KA SLUŽIEB V MIESTNEJ KANCELÁRII POSLANCA EURÓPSKEHO PARLAMENTU michala Šimečku

Ponuka práce na pozíciu poskytovateľa asistenčných služieb pre poslanca Európskeho parlamentu s miestom práce v kancelárii poslanca v Bratislave. Pracovný pomer je uzavretý formou zmluvy o poskytovaní služieb medzi poslancom a samostatne zárobkovo činnou fyzickou osobou, ako miestny asistent, (ďalej v texte už len ako poskytovateľ služieb).

Náplň práce poskytovateľa služieb:

Hľadáme asistenta alebo asistentku poslanca Európskeho parlamentu do slovenskej kancelárie poslanca. Náplňou práce sú najmä organizačné a administratívne služby pre poslanca v kancelárii na Slovensku. 

– príprava a organizácia stretnutí, tlačových a iných konferencií, seminárov

– organizovanie a sprevádzanie skupín návštevníkov

– uhrádzanie faktúr, vedenie prehľadu finančných výdajov určených na chod kancelárie 

– cestovné a logistické záležitosti pre služobné cesty poslanca v SR

– administratívna podpora (aktualizácia databáz kontaktných osôb, archivácia dokumentov, spracovanie telefonátov, elektronickej pošty a pošty, organizácia a aktualizácia kalendára činností poslanca  

 

Detaily pracovnej zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.12. 2021 – máj 2024 (teda koniec volebného obdobia Európskeho parlamentu)

Plný úväzok

Poskytovateľ alebo poskytovateľ služieb vystavuje faktúru za poskytnuté služby raz mesačne (ako fyzická osoba)

Ohodnotenie: 2 000 eur na faktúru

Požiadavky a skúsenosti:

Skúsenosti s organizovaním verejných podujatí a kampaní, s logistikou a plánovaním

Skúsenosti s administratívnym a finančným vedením kancelárie/menšej organizácie

Prehľad o politickom dianí na Slovensku, občianskej spoločnosti a inštitúciách

Skúsenosti v oblasti ľudských práv a právneho štátu (v medzinárodnom kontexte)

Skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce

Vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – ekonomické vzdelanie vrátane zamerania na medzinárodné vzťahy

Jazykové schopnosti:

Slovenský jazyk (materinský alebo na úrovni materinského)

Anglický jazyk (pokročilý)

Technické zručnosti:

Microsoft office balík (pokročilý)

Osobnostné predpoklady:

Samostatnosť a zodpovednosť za pridelenú úlohu alebo projekt

Spoľahlivosť pri zabezpečovaní administratívneho a finančného chodu kancelárie 

Flexibilita 

Ostatné podmienky: 

Občianstvo v členskej krajine EÚ

Informácie o priebehu tendra na pozíciu poskytovateľa služieb:

Poskytovateľ služieb je vyberaný prostredníctvom súťaže (tendru), v ktorom sa posudzuje naplnenie hodnotiacich kritérií a cenová ponuka. Ponuka bude uverejnená od 9.9.2021 do 30.9.2021.

Do 30. 9. prosíme o zaslanie ponuky, ktorá bude štruktúrovaná podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe na adresu: michal.simecka@europarl.europa.eu.

Po tomto dátume obdržia vybrané kandidátky a kandidáti pozvánku na pohovor. Kandidát/ka ktorý splní požiadavky a ich ponuka bude v súťaži vyhodnotená ako najvýhodnejšia, bude im ponúknutá pozícia poskytovateľa služieb pre asistentskú prácu v kancelárii poslanca EP na Slovensku.

PRÍLOHA:

Hodnotiace kritériá a bodovanie

Hodnotiace kritérium

Maximálny počet bodov (100)

Skúsenosti s organizovaním verejných podujatí a kampaní, s logistikou a plánovaním

20

Skúsenosti s administratívnym a finančným vedením kancelárie/menšej organizácie

20

Prehľad o politickom dianí na Slovensku, občianskej spoločnosti a inštitúciách

20

Skúsenosti v oblasti ľudských práv a právneho štátu (v medzinárodnom kontexte)

10

Skúsenosti z oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce

10

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – ekonomické vzdelanie vrátane zamerania na medzinárodné vzťahy

10

Jazykové schopnosti:
Slovenský jazyk (materinský alebo na úrovni materinského)
Anglický jazyk (pokročilý)

5

Technické zručnosti:
Microsoft office balík (pokročilý)

5

Cenová ponuka (uviesť požadovanú cenu za poskytované služby)